1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Денят в снимки

На днешния ден през 1935 година Персия се преименува на Иран Още снимки »
Time: 0.038 sec
Memory: 5.10 Mb
Peak memory: 5.37 Mb
Total SQL queries: 42
Total SQL time: 0.006 sec
Slowest SQL query time: 0.001 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
						count(v.ID) as records
					FROM bn_videos v
					LEFT JOIN bn_videos_meta vm
					ON vm.VideoID = v.ID
					WHERE v.enabled = 1
					AND v.publishDate <= NOW()
					AND vm.language_id = 1
					ORDER BY v.featured DESC, v.publishDate DESC