13-метрово хвърчило, тежащо 700 кг., се разби в земята в Япония, ранявайки 4 души. 2015-06-02 12:58:32
Гледай още видео материали

Денят в снимки

Протестъри 2020 Още снимки »
Time: 0.033 sec
Memory: 5.14 Mb
Peak memory: 5.46 Mb
Total SQL queries: 76
Total SQL time: 0.008 sec
Slowest SQL query time: 0.002 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
						v.ID,
						v.ObjectID,
						v.type,
						v.publishDate,
						v.timesPlayed,
						v.featured,
						vm.title,
						vm.description,
						CONCAT("videos/video/",v.ID) as address
					FROM bn_videos v
					LEFT JOIN bn_videos_meta vm
					ON vm.VideoID = v.ID
					WHERE v.enabled = 1
					AND v.publishDate <= NOW()
					AND vm.language_id = 1
					ORDER BY v.publishDate DESC, v.publishDate DESC
					LIMIT 2292,6