Цветан Цветанов се включи в предизвикателството „ледената кофа“. 2014-08-24 17:05:33
Гледай още видео материали

Денят в снимки

Роден е Дъстин Хофман, един от най-изтъкнатите актьори на американското кино от края на XX век Още снимки »
Time: 0.231 sec
Memory: 5.14 Mb
Peak memory: 5.46 Mb
Total SQL queries: 82
Total SQL time: 0.084 sec
Slowest SQL query time: 0.039 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
					A.category_id,
    				IF(B.category_id IS NOT NULL,B.category_id,0) AS parent,
    				A.category_name,
    				A.category_level as level,
    				A.category_tag,
    				(SELECT 
    					Label FROM bn_articles_categories_meta
    					WHERE category_id=A.category_id
    					AND language_id = 1) as label,
    				(SELECT 
    					category_id
    						FROM bn_articles_categories WHERE 
    							category_right = A.category_left-1) as prev,
  					(SELECT 
    					category_id
    						FROM bn_articles_categories WHERE 
    							category_left = A.category_right+1) as next
				FROM bn_articles_categories AS A
				LEFT OUTER JOIN bn_articles_categories AS B
				ON B.category_left = 
					(SELECT MAX(C.category_left)
						FROM bn_articles_categories AS C
						WHERE A.category_left > C.category_left
						AND A.category_left < C.category_right)
				WHERE A.category_id IN (0,2,7,8,9,5,10,31,34,35,37,39,6,11,18,19,3,20,21,22,23,24,32,4,25,26,12,27,28,29,38,33,36)
				ORDER BY A.category_left ASC