Соня Колтуклиева в ДенятOnAir с В. Дремджиев 2013-05-14 14:24:00
Купува ли си властта медиен комфорт?
Sat, Feb 23, 2019 18:48
125 преглеждания
Гледай
Гледай още видео материали

Денят в снимки

Преди 8 години на 5 октомври си отиде един гениален човек - Стив Джобс Още снимки »
Time: 0.045 sec
Memory: 5.13 Mb
Peak memory: 5.45 Mb
Total SQL queries: 76
Total SQL time: 0.012 sec
Slowest SQL query time: 0.003 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
					A.menu_id,
    				IF(B.menu_id IS NOT NULL,B.menu_id,0) AS parent,
    				A.menu_name,
    				A.menu_level as level,
    				(SELECT 
    					Label FROM bn_navigation_meta
    					WHERE menu_id=A.menu_id
    					AND language_id = 1) as label,
    				(SELECT 
    					menu_id
    						FROM bn_navigation WHERE 
    							menu_right = A.menu_left-1) as prev,
  					(SELECT 
    					menu_id
    						FROM bn_navigation WHERE 
    							menu_left = A.menu_right+1) as next,
    				M.*	
				FROM bn_navigation AS A
				LEFT OUTER JOIN bn_navigation AS B
				ON B.menu_left = 
					(SELECT MAX(C.menu_left)
						FROM bn_navigation AS C
						WHERE A.menu_left > C.menu_left
						AND A.menu_left < C.menu_right)
				JOIN bn_navigation_meta M 
				ON M.menu_id = A.menu_id
				WHERE A.menu_id IN (0,15,16,41,44)
				AND M.language_id = 1
				ORDER BY A.menu_left ASC