1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Денят в снимки

256 години от написването на История славянобългарска Още снимки »
Time: 0.053 sec
Memory: 4.50 Mb
Peak memory: 4.79 Mb
Total SQL queries: 35
Total SQL time: 0.013 sec
Slowest SQL query time: 0.003 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
						count(v.ID) as records
					FROM bn_videos v
					LEFT JOIN bn_videos_meta vm
					ON vm.VideoID = v.ID
					WHERE v.enabled = 1
					AND v.publishDate <= NOW()
					AND vm.language_id = 1
					ORDER BY v.publishDate DESC, v.publishDate DESC