ЧИНОВНИЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ТОРМОЗА НАД ФИРМИТЕ

Накратко: ЧИНОВНИЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ТОРМОЗА НАД ФИРМИТЕ
Снимка: Dnevnik.bg Повечето фирми все още предпочитат опашките в офисите на Агенцията по вписванията, с надеждата, че ако объркат някоя бланка има кой да им каже.

Агенции и държавни ведомства изисквали документи, които може да намерят в електронния търговски регистър. Служителите на Агенцията по вписванията отказвали на фирмите да ги регистрират без да обясняват защо и изискват от тях излишни декларации и документи

Елена Маркова | 18.06.2009 21:16

Служителите от държавните агенции и общински служби да бъдат задължени да проверяват актуалното състояние на фирмите от електронния търговски регистър и да не изискват излишни документи от компаниите. Чиновниците, които продължават да изискват от удостоверенията, които са публично достъпни в портала на регистъра, ще бъдат глобявани. Това е едно от предложенията за промяна в Закона за търговския регистър, подкрепено от Агенцията по вписванията и няколко браншови организации и юристи, стана ясно на конференция, организирана от Американската търговска камара в партньорство с БТПП, БСК и КРИБ.
Различните агенции, които издават лицензи или разрешения за определена дейност продължават да искат от фирмите подпечатано от Агенцията по вписванията (АВ) удостоверение за актуално състояние, въпреки че проверката в електронния регистър става за минути. Това струва на фирмите време и пари и обезсмисля и работата на регистъра, оплакват се самите служители на агенцията.  Ведомството, което администрира електронният търговски регистър, е изпратило писма до всички държавни агенции и общински администрации да не изискват от фирмите тези документи, обясни шефката на АВ Даниела Митева.
Експертът от Световната банка Симеон Дянков препоръчва да се премахне необходимостта от нотариална заверка при регистрация на фирма, а


изискването за начален капитал за стартираща компания да стане символично.


Сега началният капитал за регистриране на дружество с ограничена отговорност, предложен от кабинета, е 100 лв. Дянков даде за пример опита на Канада, където фирмите, които се занимават с по-елементарни дейности, се регистрират за час и половина.
Нотариалната заверка на пълномощното, с което служител на дадена компания представлява управителя, може да не отпада, но няма смисъл да се въвеждат ограничения за лицата, които могат да подават данните в регистъра, смята адвокат Владимир Пенков, който представи изследване на проблемите по търговската регистрация и предложенията за законодателни промени. Сега право да пререгистрира едно търговско дружество има само упълномощен от управителя адвокат, а при представянето на финансовия отчет на компанията – съответният счетоводител. Според юристите и бизнеса това затруднява излишно работата на компаниите и няма пряка връзка със злоупотребата с информацията на даденото дружество.
Бизнес организациите се притесняват повече от това, че част от личните данни на управителите и финансовите им отчети са свободно достъпни в интернет без да могат да проверят кой се е интересувал от тях. Проблемът може да се реши чрез промяна на бланките за регистрация, като личната информация остане за ползване само от служителите на регистъра, предлага юристконсултът на БСК Наталия Събева. След намесата на Комисията за защита на личните данни служителите на регистъра не сканират лични данни и шофьорски книжки, а онези, които попаднаха в електронната база постепенно ще бъдат заличени, обясни Венцислав Златев от АВ.
От агенцията обаче приемат, че щом едно лице е предоставило дадена информация доброволно, то се е съгласило и тя да бъде обществено достъпна.


От средата на април агенцията изисква и още един документ – декларация за истинността на заявените обстоятелства, като според юристи от Софийска градска колегия няма правно основание за това. 


По закона за търговския регистър компаниите са задължени да предоставят вярната информация и търпят санкции, ако представят грешни данни или отчети. С това решение агенцията превръща адвокатите от заявители (тоест упълномощени да регистрират компанията служители) в носители на информация (със съответната отговорност за евентуални чужди грешки), възразяват юристите.

 

Според адвокат Пенков не би трябвало да има пречка необходимите документи да се носят и от упълномощено трето лице, което не е адвокат, но също може да носи съответната отговорност за подадената от името на компанията информация.


Необоснованите откази за регистрация или вписване на обстоятелства е най-големият проблем, посочван от бизнеса.
Според проучване на „Маркет линкс” от април сред 115 компании процентът на отказите е над 40%. Около 13 на сто от анкетираните фирми са получили повторен отказ, а само 11,3% от тях са се възползвали от правото си да обжалват този отказ. Според данните на агенцията отказите за пререгистрация са около 10% от всички искания, като основната причина за това са липсващи документи или неточности в предоставените данни. От общо 450 хил. искания за пререгистрация или вписване на промяна на обстоятелства около управлението на дадено дружество служителите на АВ са направили 41 хил. отказа, съобщи Венцислав Златев. 400 от тези решения са отменени от съда.
Най-честата причина за отказите е, че заявленията не се подават от хората, които имат право да го направят (управителите или упълномощени от тях адвокати или счетоводители).  Според служителите на регистъра пропускът от страна на заявителя е за негова сметка. Тоест, в случай че докато събира всички необходими документи, за да бъде включено в електронния регистър или да предаде отчета си за годината, една фирма пропусне или обърка някое число или име, агенцията не й дава възможност да си коригира грешката, а очаква компанията да събере отново всички бумаги и да си плати още веднъж таксите за регистрацията. Освен това служителите не са длъжни да обясняват защо са отказали да впишат компанията.


В желанието си да не получат необоснован отказ и да минават повторно през всичко това понякога управителите на компаниите се престарават и подават повече документи, отколкото се изискват.


Самите бланки са направени така, че хората се объркват коя информацията се изисква задължително и коя се попълва по желание, обясняват юристите. Така се стига до ситуации, при които в публично достъпния регистър излизат не само ЕГН-тата и паспортните данни на собствениците на дадена компания, но и мениджърски договори с конфиденциална информация – примерно заплатата на наетият от фирмата служител, обясни адвокат Владимир Пенков. Молбата на компанията обаче поне числото, което по погрешка се е озовало в интернет да бъде заличено, не е била уважена.
Затова Пенков предлага на фирмите да се даде срок от 15 -20 дни, в които те да могат да оправят пропуските в документацията, тъй като целта на регистрацията е да направи бизнеса прозрачен, а не да го принуждава да си губи времето по опашки и да плаща по няколко такси за едно и също нещо. Според Пенков все още не е решен и друг проблем – грешките от стария съдебен регистър автоматично влизат в електронния регистър, а ако една компания иска да поправи нещата, първо трябва да бъде регистрирана по неточната документация (от хартиените регистри), а след това да поиска (и плати) за промяна на обстоятелствата.
Аргументите на служителите на ведомството са, че целта на регистъра е в крайна сметка да защити търговските фирми и да не позволява злоупотреби. Примерно, ако двама съдружници са се скарали и искат да разделят бизнеса си, единият може да поиска заличаване на съдружника си без негово знание, с което може да иска и просто да иска да му отнеме бизнеса. Затова от агенцията държат на документа, който удостоверява, че вторият съдружник е бил уведомен за това решение и е съгласен с него. Бизнесът обаче не възразява срещу това да предоставя всички необходими документи, а срещу това те да остават някъде в архивите на ведомството без да е ясно точно за какво е върната една компания. Според компаниите повечето откази се правели тенденциозно или заради неопитността на служителите на съответните гишета.


През миналата година по електронен път, където регистрацията става по-бързо и с 30% по-евтино са се регистрирали 7% от фирмите. От началото на годината до момента от тази възможност са се възползвали 14% от компаниите, съобщиха от АВ.


От началото на годината до момента са се пререгистрирали 163 422 съществуващи компании и са регистрирани 74 821 нови.  Регистърът стартира в началото на 2008 г., като целта на реформата в търговската регистрация е базата данни за всички фирми в страната да се събере на едно място и да е леснодостъпна в портала на електронния търговски регистър, а не в хартиените регистри на 28 окръжни съдилища. Фирмите имат срок до края на 2010 г. да се включат в електронната система, след това ще бъдат заличени служебно. Основното предимство е че регистрация на ново дружество може да става само за 1-2 дни, а проверката на данни и обстоятелства за партньори или клиенти – за минути през сайта на регистъра. Един от ефектите от реформата ще е изчистването на фантомните компании, които се използват за злоупотреби (като например измами с ДДС). В старите регистри са записани около 1,2 млн. еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества, но след края на срока се очаква да останат между 400 и 600 хил. реално работещи фирми.

 

 

 

Read more...

НСИ ОТЧИТА ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ДИМИТЪР РАДЕВ: МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ЗАТЯГАНЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ДОМАКИНСТВАТА „БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ С УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКАТА БОРСА FITUR 2024 В МАДРИД БИВШИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ МИНИСТЪР: ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА СА ПРЕКАЛЕНО ВИСОКИ СПРЯМО ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ НАРЕДИ ЗА ПЛАЩАНЕ БЛИЗО 19,7 МЛН. ЛВ. ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 65 ПРОЕКТА ОТ ПРСР 2014-2022 САМО ЗА СЕДМИЦА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ: КАК МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОБСЪЖДАНЕ ЗА СЕКТОР "ЕНЕРГЕТИКА", ЗАЩОТО СМЕ БИЛИ В ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ? И ТОЧНО ОТ ПП-ДБ? МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: СТАРТИРА СТРОИТЕЛСТВОТО НА 7-И БЛОК НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" И ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА ЗА 8-МИ БЛОК
Time: 0.303 sec
Memory: 5.32 Mb
Peak memory: 5.64 Mb
Total SQL queries: 116
Total SQL time: 0.274 sec
Slowest SQL query time: 0.159 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
									a.ID,
									a.publish as date,
									am.enabled,
									am.Title as title,
									am.Resume as resume,
									DATE_FORMAT(a.publish,"%d-%m-%Y %H:%i") as publish,
									CONCAT("thumb",".",a.extension) as thumb,
									IF(a.tag IS NULL,CONCAT("post",a.ID),a.tag) as path,
									d.category_id as category_id
FROM bn_articles a
													INNER JOIN bn_articles_distribution d
													ON d.ArticleID = a.ID
 INNER JOIN bn_articles_meta am
																		ON am.ArticleID = a.ID
WHERE a.publish <= NOW() AND am.language_id = 1
AND d.category_id = 7
ORDER BY date DESC 
LIMIT 0,3