Контакт с нас

* Антиспам код
* Име
* Email
* Съобщение
 
  * indicates required field

Контакти

Адрес
гр.София 1504
ул."Велико Търново"10
вх.Б, ет.4, ап.7
office@bulgaria-news.bg


Телефони
Офис: 0999 666 010
Факс: 0999 666 011
Time: 0.050 sec
Memory: 4.11 Mb
Peak memory: 4.40 Mb
Total SQL queries: 37
Total SQL time: 0.003 sec
Slowest SQL query time: 0.000 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
					A.menu_id,
    				IF(B.menu_id IS NOT NULL,B.menu_id,0) AS parent,
    				A.menu_name,
    				A.menu_level as level,
    				(SELECT 
    					Label FROM bn_navigation_meta
    					WHERE menu_id=A.menu_id
    					AND language_id = 1) as label,
    				(SELECT 
    					menu_id
    						FROM bn_navigation WHERE 
    							menu_right = A.menu_left-1) as prev,
  					(SELECT 
    					menu_id
    						FROM bn_navigation WHERE 
    							menu_left = A.menu_right+1) as next,
    				M.*
				FROM bn_navigation AS A
				LEFT OUTER JOIN bn_navigation AS B
				ON B.menu_left = 
					(SELECT MAX(C.menu_left)
						FROM bn_navigation AS C
						WHERE A.menu_left > C.menu_left
						AND A.menu_left < C.menu_right)
				JOIN bn_navigation_meta M 
				ON M.menu_id = A.menu_id
				LEFT JOIN bn_articles_categories C
				ON C.category_id = M.open_category
				LEFT JOIN bn_sections S
				ON S.section_id = M.open_page
				WHERE A.menu_id IN (0,3,8,9,10,27,28,42,6,29,12,30,4,5,11,31,32,33,7,34,35,13,36,37)
				AND M.language_id = 1
				ORDER BY A.menu_left ASC