НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС В ТУРИЗМА, ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА РЕКЛАМА

Накратко: НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС В ТУРИЗМА, ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА РЕКЛАМА
Снимка: Tourism Journal Българският туризъм се нуждае от спешни антикризисни мерки

Това се предлага в Антикризисните мерки на Съюза на инвеститорите в туризма, които ще бъдат представени утре, на заседанието на Националния съвет по туризъм

Bulgaria News | 22.02.2009 19:41

На 23 февруари 2009 г., ще се проведе заседание на Националния съвет по туризъм. Основна точка на дневния ред е: "Българската туристическа индустрия в условията на световната финансова криза - проблеми, тенденции, мерки за овладяване на ситуацията, изработване на антикризисен план."
Bulgaria-News първи публикува антикризисните мерки на Българската туристическа камара, Българската асоциация на туристическите агенции и Варненската туристическа камара.

Днес предоставяме на нашите читатели

 

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ НА СЪЮЗА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ТУРИЗМА.


Част от тях бяха обявени още на 4 ноември 2008 г. по време на първата обща пресконференция на 11-те най-големи сдружения в туризма. Това постави началото на професионална дискусия за противодействие на световната криза в областта на туризма. 

 

1.    ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ.


       - облагане на туристическите услуги в България с нулева ДДС ставка;
         - право на данъчен кредит на туроператорите при незабавно възстановяване на  ДДС.
 

     1.1. Принципната политика на Европейския съюз, въведена с Директива 2006/112/ЕО от 28.11.2006г. по отношение облагането с ДДС в страните членки поставя една обща рамка, в границите на която на отделните страни е дадена възможност за прилагане на намалена ставка  за редица стоки и услуги. В България намалена ставка е въведена единствено по отношение на хотелското настаняване и не са използвани другите възможности за повишаване на конкурентоспособността на туристическия бранш, които се съдържат в същата директива. Между стоките и услуги, за които е допустимо приложението на намалена ставка на ДДС (посочени в Приложение ІІІ към директивата) са далеч не само хотелското настаняване, а и транспорт, хранителни продукти, входни билети за спектакли, театри, музеи и т.н., а също и използването на спортни съоръжения. Всички те са съществена част от туристическия продукт и прилагането на намалена ставка ДДС би означавало повишаване на конкурентноспособността, респективно:положително развитие на туристическия бранш. При сравнение между ДДС ставките, приложими в България и в  другите страни от Евросъюза се вижда, че за изброените по-горе услуги в редица държави - например Гърция, Франция, Италия, Испания - ставката на ДДС е далеч под прилаганите у нас 20% (виж Приложението по-долу). В същото това време антикризисните мерки на тези дестинации включват намаляване на ДДС, възстановяване на ДДС или прилагане на ДДС с нулева ставка.


КАТО ВТОРА АЛТЕРНАТИВА СЪЮЗА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ТУРИЗМА ПРЕДЛАГА:


     - намаляване ставката на ДДС за хотелски услуги от 7% на 5% в съответствие с предложението на Европейската комисия от 07.07.2008г. за хармонизиране на възможността за намаляване на ДДС върху услуги на туристическата индустрия;
      - за всички  туристически услуги, които в момента се облагат с 20% ДДС ставката  да се намали  също на 5%;
      - право на данъчен кредит на туроператорите при незабавно възстановяване на ДДС (формула на антикризисните мерки в Гърция).
   

   
1.2 Съгласно действащият Закон за данък върху добавената стойност - чл. 26 ал.3 т.1 данъчната основа на туристическата услуга се увеличава с всички други данъци и такси. Законът за местните данъци и такси в чл. 93 регламентира заплащане на туристическа такса, определена от съответната община. Приходите от нея се събират от хотелиера и се внасят по бюджетната сметка на общините. При съществуващата сега уредба в ЗДДС с тази такса се увеличава данъчната основа, върху която се начислява ДДС, което на практика означава начисляване на данък върху такса. Натоварването с такова двойно данъчно задължение - начисляване на данък върху данък, респективно данък върху такса, за ползването на една и съща услуга е в противоречие с правната и финансова логика.  Затова предлагаме:


     - туристическата такса да не се включва в данъчната основа;
     - да се намали размера на туристическата такса ( това вече е прието в Гърция).


     1.3 В чл. 26 ал.3 т.3 от ЗДДС  се предвижда увеличаване на данъчната основа и със застраховката. От друга страна доставката на застрахователна услуга е освободена доставка съгласно изричния текст на чл. 47 от ЗДДС. Включването на застраховката в данъчната основа на туристическата услуга на практика обезмисля този текст, тъй като при това положение реално върху застрахователната услуга бива начислен ДДС от хотела, което води до изкуствено увеличаване на цената на хотелската услуга. Не е редно и противоречи на правната логика да се допуска в един и същи нормативен документ наличието на противоречиви и взаимноизключващи се разпоредби. СИТ предлага:


     - Намаляване на данък сгради и земя и такса „смет" за туристическите обекти ( в Гърция тези данъци и такси са намалени 18 пъти за 2009/2010 г.);
     - Предотвратяване на възможността за начисляване на данък върху данък;
     -  Застраховките да не се включват в данъчната основа;
     -  Временно (от една до две години) намаляване на други данъци и
такси.
 
 

2. ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


     - Дефинирането на туризма като експортен отрасъл и включването му във втория транш на кредитната линия от 500 милона лева на Българската банка за възстановяване. Препоръчителната сума да бъде 100 милиона лева, подобно на сумата, предназначена за земеделието.
     - Увеличаване на държавните средства за реклама и промоция на България като туристическа дестинация. Както е известно, Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на туризма към Министерски съвет взе решение да подкрепи предложението на Националния съвет по туризъм за допълнителни 20 милиона лева за реклама на българския туризъм;
     - Откриване на туристически информационни центрове в страните, които представляват най-силни потенциални пазари за българския туризъм;
     - Да се обединят усилията на държавата и бранша в изграждане на ефективни маркетингови стратегии. Рекламата на дестинация България в чужбина да се насочи към целеви социални групи. Да се рекламира там, където посланията ще стигнат най-бързо до потенциалните туристи и ще имат най-силен ефект.  България да се промотира като дестинация с приемливи цени и добро качество на услугата.
     - Туристическият бизнес да инвестира във вътрешна реклама. Българските туристи да научат повече за възможностите да почиват в България. Да се правят специални отстъпки за българи.
     - Да се обсъдят възможностите за субсидиране на чартърите за предстоящия сезон 2009 година - например чрез освобождаване или намаляване на летищните такси за чартърни полети, което ще позволи да се намалят цените на ваучърите за туристите; държавата да не повишава летищните такси и таксите за обслужване на чартърните полети и да предложи подобни мерки на летищата Варна и Бургас, които са отдадени на концесия;
     - Да се запазят ценовите нива на паушалните пътувания ( груповите организирани пътувания от туроператори с обща цена). Туристическият бранш и най-вече хотелиерите, да се обедини около идеята за спиране ръста на цените.
      - Временно освобождаване за период от една или две години от концесионни такси за плажове и ски писти с цел предоставяне на по-голям пакет безплатни услуги за туристите;.
     -  Намаляване на държавни тарифи за туристически предприятия; 

  
Забележка: общините могат да бъдат компенсирани с други отчисления.


     - Намаляване на осигурителната тежест;
     - Разширяване на социалния пакет. Увеличаване на средствата, отделяни от държавата за т.н. социални почивки;
     - Субсидиране от държавата на детския и младежки отдих и туризъм: лагери, почивки, спорт за деца, ученици и студенти;
     - Намаляване на визовите такси и въвеждане на опростени визови процедури за  определени дестинации, като Русия, Украйна, Сърбия,Македония и бившите Югославски републики;
     - Да се намери подходящ начин, непротиворечащ на договореностите ни с Европейския съюз, така че държавата да поеме средствата по издаването на туристически визи за Русия и Украйна. Според предварителни данни, става дума за 8 милиона евро годишно;
     - Намалявяне на бариерите пред туристическия бизнес като регистрационни и разрешителни режими, свързани с туристическите дейности, такси и т.н. ;
     - Осигуряване на кадри, включително от чужбина, със съдействието на Министерството на труда и социалната политика при специализирано обучение и квалификации на работна сила в туризма;
     - Да се осигурят средства от държавния бюджет и от оперативна програма "Конкурентноспособност на българската икономика" за въвеждане на енергоспестяващи технологии в туризма и използване на възобновяеми енергийни източници (cleaner productions по правилата на ООН).

Прочети още...

„БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЛЕТИТЕ СИ ДО МИЛАНО ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН НА 2024 Г. ЗНАКОВО УЧАСТИЕ НА „БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ В ТУРИСТИЧЕСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2024“ „БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА GREAT FLYDAY ДО 10 ДЕКЕМВРИ GREAT FLYDAY С БЪЛГАРИЯ ЕЪР! „БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ Е НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА WTM LONDON 2023 „БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЕТИ ДО ОЩЕ ТРИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕСТИНАЦИИ - ПРАГА, ФРАНКФУРТ И БЕРЛИН „БЪЛГАРИЯ ЕЪР“ ПОСРЕЩА ЕСЕНТА С НОВИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ

Денят в снимки

Роден е Дъстин Хофман, един от най-изтъкнатите актьори на американското кино от края на XX век Още снимки »
Времето от Termo.bg
Time: 0.237 sec
Memory: 5.34 Mb
Peak memory: 5.65 Mb
Total SQL queries: 123
Total SQL time: 0.207 sec
Slowest SQL query time: 0.171 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
									a.ID,
									a.publish as date,
									am.enabled,
									am.Title as title,
									am.Resume as resume,
									DATE_FORMAT(a.publish,"%d-%m-%Y %H:%i") as publish,
									CONCAT("thumb",".",a.extension) as thumb,
									IF(a.tag IS NULL,CONCAT("post",a.ID),a.tag) as path,
									d.category_id as category_id
FROM bn_articles a
													INNER JOIN bn_articles_distribution d
													ON d.ArticleID = a.ID
 INNER JOIN bn_articles_meta am
																		ON am.ArticleID = a.ID
WHERE a.publish <= NOW() AND am.language_id = 1
AND d.category_id = 7
ORDER BY date DESC 
LIMIT 0,3