1,5 МИЛИОНА РОДНИ ЕМИГРАНТИ ПРАВЯТ ПАРТИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ

Накратко: 1,5 МИЛИОНА РОДНИ ЕМИГРАНТИ ПРАВЯТ ПАРТИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ
Снимка: medals.hit.bg Представителят на Хелзинкската Лига за защита на човешките права и член на "Amnesty International" Лучия Остерлунд е първа в списъка на Инициативния комитет за създаването на "Другата България".

В „Другата България” влизат нашенци, живеещи в чужбина, които искат пряко участие във властта у нас. Новата организация вече е получила подкрепата на 20 000 българи зад граница, разчита и на гласове тук

Ива Николова | 10.02.2009 13:55

Партия за 1,5 милиона българи, които живеят в чужбина, създават група наши сънародници. В Инициативния комитет, който организира учредяването на политическата формация през март, влизат 38 българи, живеещи в 21 страни и 3 организации на нашенци по света.
Сред тях са Лучия Остерлунд – представител на Хелзинкската Лига за защита на човешките права и член на „Amnesty International”; Николай Яръмов от Австрия – икономист и бизнесмен; Георги  Енчев от Великобритания – политолог; Иван Илиев от Германия – икономист и бизнесмен; Николина Кадийска от Гърция -  журналист и собственик на български вестник “България”; Божидар Гаджев от Испания -  специалист по ядрена енергетика и икономист; Петко Иванов от Норвегия – музикант; Константин Стайков от Полша - медиен магнат; Светослав Михайлов от Русия – журналист; Кояна Тренчева от САЩ – епидемиолог; Евгени Веселинов от САЩ - главен редактор на вестник "Обзор”; отец Александър Чакърък от Турция - свещеник в църквата „Св. Вмчк. Георги” в Одрин; Антония Нюмарк от ЮАР – икономист; отец Валери Шумаров от Канада - свещеник в православния храм "Св.св. Кирил и Методий" в Торонто.
В комитета влизат и организациите Фондация "Help the needy" за подпомагане на хора в неравностойно положение, Сдружение "Център за екуменически диалог „Свети апостол Ерм” и Асоциация на българите в Испания „България” – Сеговия. Както и представителите на България Венелин Цачевски - професор по международни отношения и доктор на икономическите науки, и Здравко Георгиев - икономист, държавен експерт и бивш зам.-кмет на Банкя.

 

С името на "Другата България"

 

Новата партия вероятно ще носи названието „Другата България” по аналогия на едно от телевизионни предавания, които представят българи в чужбина. Така е наречен и сайтът, в който инициаторите на партийното строителство за българските в чужбина са изложили намеренията и платформата си. Те определят бъдещата партия като структура на „българите емигранти и българите, които живеят като емигранти в родината си”.
„Това сме всички ние, събрали опит от развитите демократични държави. Имащи решимостта и енергията, амбицията и уменията да променим страната ни към по-добро. С присъединяването на България към Европейския съюз назря моментът да се включим в управлението на нашата Родина”, заявяват инициаторите в „Другата България”.
Според платформата на учредителите, в партията могат да членуват нашенци, живеещи и в чужбина, и в България. Основната цел на политическата структура е да осигури пряко представителство на родните емигранти във властта у нас. Те определят ориентацията си като центристка, насочена към ценностите и принципите на либералната демокрация. Това е и основата, на която смятат да си сътрудничат с другите партии в страната ни и по света.

 

Недоволни от родината си 


„България е със слаб стопански и иновационен потенциал, с високо равнище на корупция, неефективни институции, обвързаност на държавната администрация и политическия елит със съмнителни и дори престъпни финансово-икономически групировки. Процесът на „европеизация" на България не е завършил”, твърдят първопроходците на новата партия в платформата си. Като най-сериозни проблеми у нас те определят: „разширяващата се пропаст между бедни и богати, голямата емиграция, постоянно нарастващото данъчно бреме, неразвитостта на гражданското общество, изострящите се социални проблеми, особено в областта на зравеопазването, образованието, както и за хората в пенсионна възраст и с увреждания, засилващият се морален упадък”.
Новият политически субект настоява за преформулиране на стратегическите национални приоритети и нов демократичен модел на развитие. Основателите му искат държавното управление да бъде поето от личности и партии, които имат силна национална подкрепа. „Приоритетна цел на партия „Другата България" е да осигури политическо представителство на милионите българи, които живеят извън националните граници”, заявяват инициаторите на създаването й.

 

10 точки за спасение на България 

 

В 10 точки те са изброили и конкретните си намерения, които ще залегнат в предизборната им програма. Сред тях се пропорционално-мажоритарната избирателна система, провеждането на местни и национални референдуми, нова стратегия за развитието на България, операция „Чисти ръце” на всички нива на управление, по-ниски данъци, нова здравна и пенсионна система, амнистия на изнесените зад граница национални капитали, 6% от брутния вътрешен продукт на страната за наука и образование, дългосрочна държавна политика за подпомагане на българите в чужбина, средногодишен стопански растеж от 8 - 10 %, преки чуждестранни инвестиции в размер на 80 - 100 млрд, евро, средното равнище на трудовите доходи на българите още през 2010 г. от 1000 - 1200 лева, а на пенсионерите 520 - 550 лева. Учредителите на партията смятат, че с тяхна помощ тези показатели могат да бъдат постигнати.
Структурата на новата политическа организация ще се състои от Световен съвет от 80 души, в която представители от чужбина ще са 41, а от България - 39, Изпълнителният съвет от 7 души, Контролен съвет от 5 души и клубове, които се учредяват най-малко от 8 души.
Bulgaria-News разговаря с един от координаторите на Инициативния комитет на партия „Другата България”, който подготвя учредяването й през март на българска земя:

 

 Божидар Томалевски-Томалети:

20 000 наши емигранти вече подкрепиха „Другата България”

 

- Г-н Томалевски, обявихте, че група българи в чужбина създават своя партия, за да се явят на предстоящите избори. Какво ви подтикна към тази идея?

- Партията още не е учредена. В момента върви процедура по създаването й. От 6-7 месеца работим в тази посока и смея да твърдя, че имаме доста симпатизанти в цял свят. Този политически субект ще стане реален през март. Още не сме уточнили датата, защото трябва да се съобразим с доста хора, които идват от различни страни.

- Кои са тези хора, с какво се занимават?

- Хората са обикновени. Това са българи, живеещи в чужбина. Те виждат смисъла от създаването на такава партия по простата причина, че в България няма институция, която да защитава правата на българската емиграция. Българите в чужбина са около 3,5 милиона души, а 1,5 милиона от тях имат право да гласуват. Това е една сериозна извадка от избирателно активните хора, които на практика нямат никакво парламентарно представителство. А тази липса води и до липса на какъвто и да било политически инструмент за прокарването на политики, които ги засягат пряко.

- А откъде ви хрумна идеята да създадете именно партия?

- Идеята не е само моя. Създадохме Инициативен комитет, в който влизат професори, дипломати, футболисти. Сред тях има и много известни хора. Но това не е най-важното. Причината да решим да създадем партия е, че много от българите в чужбина се чувстват незащитени и само една такава партия може да стане техен щит и техен глас. Започнахме с учредяването на клубове. Лично аз съм присъствал на такива сбирки в Испания, в Гърция. В тези клубове влизат хора на 55-60 години, които работят по 7 дни в седмицата. Някои от тях работят по 5 години в страната, плаща им се заплата, но не им се води трудов стаж. Няма институция, която да защити техните права пред когото и да било. Например така е в Гърция. Необходим е инструмент, с който да се повлияе политически за тяхната защита.

- Това е проблем на гръцките власти.

- Да, но трябва да има някакъв вид диалог между българските власти и съответната държава. Както видяхте, в момента в Испания легализираха всички българи, които работят там, под сериозния натиск на българските асоциации в Испания. Това е един голям сегмент от българската емиграция от хора, които са в напреднала възраст. И когато те се връщат в България, нямат нищо от онова, което се изисква, за да се пенсионират. Този проблем трябва да бъде решен, но те нямат към кого да се обърнат. Става дума за около 350 000 души в Гърция, за 300 000 в Испания. Когато тези, хора, живеещи извън територията на България, имат сериозно парламентарно присъствие и подкрепа, правата им ще бъдат защитени. Нито една от сегашните партии не прави нищо по тези въпроси, а обемът на проблемите им е голям.

- Не срещате ли подкрепа от Агенцията за българите в чужбина?

- Тази агенция има чисто представителни функции, които донякъде са синекурни. Тя не притежава политически инструмент, с който може да влияе за решаването на проблемите.

- От няколко години БТА събира на срещи българските медии по света. Имате ли контакти с хората, които работят в тях?

- Доста от тези хора са при нас. Много от българските медии в чужбина са наши партньори. Някои от тях, които са собственици на такива медии, дори участват в Инициативния комитет. При нас има и много български асоциации в чужбина.

- Определили ли сте вече кой е вашият лидер и на колко гласове разчита новата ви партия?

- Лидерите нямат никакво значение, защото те идват и си отиват. Важна е идеята. Ако приемем, че в чужбина има около 1,5 милиона гласоподаватели, около 18-20 000 от тях са наши поддръжници. Имаме координатори в различните държави. Разчитаме на въвеждането на електронното гласуване, тъй като това е и препоръка на Съвета на министрите към ЕС от 2004 г. Крайно време е и ние да правим изборите си по европейски. За българската емиграция проблемът за достъпа до гласуване е много важен. Електронното гласуване ще позволи да има много повече места за гласуване, за да могат всички емигранти да упражнят правото си на глас. Например в Мадрид има около 100 000 души, но те няма как да отидат всички в посолството и да гласуват там, още повече, че някои от тях живеят на 100 км от града. Сега избирателни пунктове не могат да се отварят извън посолството или консулството, а един избирателен пункт не може да обслужи повече от 1000 души. Освен това електронното гласуване е много по-евтино.

- Каква е вашата политическа ориентация?

- Ние сме супер центристи. Не защитаваме нито леви, нито десни идеи. Партиите в българския парламент са поляризирани. Ние искаме да защитаваме социалните придобивки на хората.

- В нашия парламент има цели две партии, които са в либералния център – ДПС и НДСВ.

- Това не ни интересува. Ние сме убедени, че не може да се прави политика за емигранти от неемигранти. Хора, които не са минали по този път и не са съпричастни към тези проблеми, няма как да ги разберат. Затова през последните 20 г. нито една от съществуващите български партии не е защитила интересите на тези хора.

- А каква е оценката ви за сегашната политическа ситуация в България?

- Не мога да давам такава оценка, защото живея в чужбина.

- Значи не разчитате на гласове от България?

- Напротив. Има страшно много хора в България, които се интересуват от нашата организация и искат да станат наши членове, именно защото нямаме лява или дясна платформа, а сме в центъра. Те просто симпатизират на нашите идеи.

- Какви са вашите идеи освен социалното осигуряване на българите в чужбина?

- Не става дума само за социалното осигуряване. Проблемите имат много по-широк обхват. Например европейските пазари на труда и свободният достъп на българите до тях. Необходимо е българско лоби във всяка отделна страна, за да се премахнат пречките за този достъп.

- В какви политически рамки обличате тези намерения?

- В рамките на либерално-политическия център. Към това спада и демократизирането на вота. Според нашата конституция всички имат право да избират и да бъдат избирани, но на практика голяма част от българите в чужбина са лишени от това право. Тази несправедливост трябва да се премахне и равнопоставеността трябва да бъде възстановена както е по конституция. На тях трябва да им бъде дадена възможността да гласуват, а не да бъдат принуждавани да търсят такава възможност. Това никак не е малко и не бива да се подценява.

- Поддържате ли контакти с някоя от съществуващите партии у нас?

- Не. Много от тях искат да си контактуваме, но ние не го правим.

- На колко процента разчитате на изборите?

- За нас процентите не са важни, важно е да имаме представителство в партия.

-  А някъде по света има ли друга такава партия?

- Има. В България и то от 20 години. Това е ДПС, която има 300-400 хиляди избиратели и огромно парламентарно присъствие. В това няма нищо лошо. Но защо ние, които сме 1,5 милиона души, да нямаме своя партия. Още повече, че българите, които живеят в чужбина, са нещо като първият икономически отрасъл в България.
 

Прочети още...

КРИСТИАН ВИГЕНИН: ПЛАНИРА ЛИ МИНИСТЪР ТАГАРЕВ ПРЕДАВАНЕТО НА ЗЕНИТНО-РАКЕТНИТЕ КОМПЛЕКСИ С-300 НА УКРАЙНА? ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: КАНДИДАТУРАТА НА БСП ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ЩЕ БЪДЕ УТВЪРДЕНА В СРЕДАТА НА СЕПТЕМВРИ ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: НАБЛЮДАВАМЕ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ЧИСТКА В МВР ИВАЙЛО МИРЧЕВ: ИМАМЕ ИНИЦИАТИВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА УКРАЙНА ОКОЛО 100 БРОНИРАНИ МАШИНИ ОТ СКЛАДОВЕТЕ НА МВР СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА: ОТ СЛАВИ ПРЕЗ КИРИЛ И ГЕШЕВ: МНОЗИНА СЕ ОПИТВАТ ДА ГРАДЯТ КАРИЕРА, ИЗЧЕГЪРТВАЙКИ БОРИСОВ, НО ИЗЧЕГЪРТАНИТЕ СА ТЕ САМИТЕ ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР ОЧАКВА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ПОДКРЕПИ ЧЛЕНСТВОТО НА УКРАЙНА В НАТО  СЛАВИ ТРИФОНОВ: АКО ВПРЕГНЕМ УСИЛИЯ, ЩЕ НАМЕРИМ МЯСТО НА ЛОРЕР И ЩЕ СЕ КРОТНЕ ДЪРЖАВАТА, ЗАЩОТО ВСИЧКИ ТЪРСИМ РАБОТА НА ЛОРЕР...И НА ЖЕНА МУ

Денят в снимки

Роден е Дъстин Хофман, един от най-изтъкнатите актьори на американското кино от края на XX век Още снимки »
Времето от Termo.bg
Time: 1.414 sec
Memory: 5.35 Mb
Peak memory: 5.66 Mb
Total SQL queries: 123
Total SQL time: 1.356 sec
Slowest SQL query time: 1.050 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
									a.ID,
									a.publish as date,
									am.enabled,
									am.Title as title,
									am.Resume as resume,
									DATE_FORMAT(a.publish,"%d-%m-%Y %H:%i") as publish,
									CONCAT("thumb",".",a.extension) as thumb,
									IF(a.tag IS NULL,CONCAT("post",a.ID),a.tag) as path,
									d.category_id as category_id
FROM bn_articles a
													INNER JOIN bn_articles_distribution d
													ON d.ArticleID = a.ID
 INNER JOIN bn_articles_meta am
																		ON am.ArticleID = a.ID
WHERE a.publish <= NOW() AND am.language_id = 1
AND d.category_id = 7
ORDER BY date DESC 
LIMIT 0,3