ЯДЕМ ПО-МАЛКО, ПЛАЩАМЕ ПОВЕЧЕ

Накратко: ЯДЕМ ПО-МАЛКО, ПЛАЩАМЕ ПОВЕЧЕ
Снимка: Money.bg През април сме изяли с 200 г повече месо за сметка на хляба, тестените изделия и зеленчуците.

Общият доход на човек нараства с 8,3% в сравнение с миналия април, но разходите за храна и месечни сметки надхвърлят 52,5% от всички разходи. Пътуваме по-малко, плащаме повече за цигари и алкохол, купуваме повече месо и плодове

Елена Маркова | 15.06.2009 17:41

Разходите на българина за храна и сметки за комунални услуги продължават да нарастват, докато потреблението на част от основните продукти в домакинската кошница върви надолу, показват данните на Националния статистически институт за април.
Общият разход на лице от домакинство през април 2009 г. е 274,22 лв. и нараства спрямо същият месец на 2008 г. с 2,8%. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които представляват 52,5 % от всички разходи.
Основното перо от разходите на българските семейства остават покупките на храна и безалкохолни напитки, като за последната година домакинствата са плащали средно с 2,3% повече за подобни покупки. Общият дял на разходите за храна в месечните сметки достига 38,2%, като отчита незначително понижение от 0,2% и достига средна сума от 104,72 лева на човек. Според данните на НСИ потреблението на основни продукти средно на човек от домакинство се променя така: потреблението на хляб и тестени изделия намалява от 9,2 кг на 8,8 кг, на зеленчуци от 4,2 кг на 4,1 кг и на месни произведения от 1,2 кг на 1,1 кг. Потреблението на месо на човек се увеличава с 200 г в сравнение с миналия април, като достига средно 2,9 кг на човек, с още толкова се увеличава консумацията на картофи, която достига до 2,4 кг на човек, а вероятно заради сезона през април сме изяли по 500 г повече плодове, или средно 1,8 кг на човек от домакинство за месеца.


Не се променя потреблението на прясно и кисело мляко, сирене, яйца, олио, зрял фасул и захар.


През април 2009 г. спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) нарастват от 40,94 лв. преди година до 47,91 лв. през април 2009 г. средно на лице от домакинство. Делът им в общите разходи отчита увеличение с 2,2% и представлява 17,5% от всички месечни разходи. 
Разходите за здравеопазване нарастват с 15% през април 2009 г., достигайки 14,36 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5,2 %, като увеличението на годишна база е с 0,5%.
За сметка на това обаче разходите за транспорт и съобщения намаляват средно с 7,6%, като средно едно домакинство в България е плащало по 27,70 лева за подобни услуги през април 2009 г. Като относителен дял сметките за телефони и придвижване до работното място намаляват на 10,1% от общите разходи (при дял от 11,2% преди година).
Средно по 12,56 лева на човек са разходите за алкохол и цигари, което е с 9,4% повече в сравнение с април миналата година и се дължи на поредното увеличение на акцизите и цените на дребно на тези продукти. Относителният дял на тези стоки в общите разходи на домакинствата е 4,6%, а увеличението спрямо миналия април е с 0,3%. Разходите за облекло и обувки намаляват със 7% и през април 2009 г. те са 9,06 лв. средно на човек. Делът им в общия разход също намалява от 3,7% на 3,3%.

 

Общият доход средно на лице от домакинство през април 2009 г. е 304,36 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8,3%


показват данните на НСИ. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 79,9%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за първите три месеца на тази година, отбелязват статистиците.
Наблюдава се известно изменение в източниците на общия доход на домакинствата – работната заплата като основен източник на доходите нараства до 160,40 лв. средно за лице от домакинство, което е с 7,8% повече в сравнение с миналия април.  Относителният дял на работната заплата в общия доход е 52,7%. Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са пенсиите, чийто относителен дял в общия доход се увеличава с 4,7% и формира 27,2 на сто от общия доход в семействата. За сравняваните месеци през 2008 и 2009 г. доходите от пенсии нарастват - от 63,28 лв. на 82,64 лв. средно на лице от домакинство или с 30,6%.
През април 2009 г.


доходите от самостоятелна заетост намаляват със 17,4% спрямо същия месец на миналата година, като достигат 20,15 лв. средно на лице от домакинство.


Техният относителен дял в общия доход също намалява - с 2,1 процентни пункта и заема 6,6% от неговата структура.
Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през април 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 45,2%, като достигат 10,22 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0,9 процентни пункта и представлява 3,4% от средния общ доход на домакинствата в България.

 

Прочети още...

БЪЛГАРИН Е ОТЧЕЛ ПРЕД НАП НАД 70 МИЛИОНА ЛЕВА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2023 ГОДИНА  ПРИРОДНИЯТ ГАЗ В ЕВРОПА ПОСКЪПНА С НАД 10%, ДОСТИГАЙКИ РЕКОРДНИ НИВА ОТ ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ГРАДУШКА В ПЪРВОМАЙСКО: ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ НЯМАТ ЗАСТРАХОВКИ, БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ИЗСТРЕЛЯЛИ НАД 100 РАКЕТИ  СТОПАНИТЕ ПОЛУЧИХА ОЩЕ НАД 9,7 МЛН. ЛЕВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КАМПАНИЯ 2023 ШЕФЪТ НА СТОКОВИТЕ БОРСИ: ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТИ МЕСЕЦ ЦЕНИТЕ ВЪРВЯТ В ПОСОКА САМО НАДОЛУ КЕВР: С МАЛКО НАД 8% ЩЕ СЕ ПОВИШИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ПРЕЗ ЮНИ  МФ: БЪЛГАРИЯ Е НА 10-ТО МЯСТО ОТ 125 ДЪРЖАВИ ПО БЮДЖЕТНА ПРОЗРАЧНОСТ

Денят в снимки

Роден е Дъстин Хофман, един от най-изтъкнатите актьори на американското кино от края на XX век Още снимки »
Времето от Termo.bg
Time: 0.361 sec
Memory: 5.34 Mb
Peak memory: 5.66 Mb
Total SQL queries: 123
Total SQL time: 0.331 sec
Slowest SQL query time: 0.210 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
									a.ID,
									a.publish as date,
									am.enabled,
									am.Title as title,
									am.Resume as resume,
									DATE_FORMAT(a.publish,"%d-%m-%Y %H:%i") as publish,
									CONCAT("thumb",".",a.extension) as thumb,
									IF(a.tag IS NULL,CONCAT("post",a.ID),a.tag) as path,
									d.category_id as category_id
FROM bn_articles a
													INNER JOIN bn_articles_distribution d
													ON d.ArticleID = a.ID
 INNER JOIN bn_articles_meta am
																		ON am.ArticleID = a.ID
WHERE a.publish <= NOW() AND am.language_id = 1
AND d.category_id = 7
ORDER BY date DESC 
LIMIT 0,3